نسخه آزمایشی
کلیه مطالب در دسته بندی:   اخبار پژوهشی

فراخوان اولین جشنواره برترین های علوم ورزشی

اولین جشنواره برترین های علوم ورزشی برگزار می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، اولین جشنواره برترین های علوم ورزشی را با هدف شناسایی ، بهره گیری و ارج نهادن تلاشگران در حوزه علوم ورزشی در […]

دستاوردهای دانشجویان مرکز در نمایشگاه تخصصی پوشاک

دستاوردهای دانشجویان رشته طراحی لباس و دوخت و تکنولوژی لباس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی پوشاک ، نساجی و منسوجات خانگی رونمایی شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد، این نمایشگاه با رویکرد تولید و اشتغال برگزار شد که ارایه دستاوردهای دانشجویان رشته طراحی […]

برگزاری کارگاه آموزشی نوروبیولوژی تدریس برای مسوولان دانشگاه هرات

کارگاه آموزشی نوروبیولوژی تدریس برای رئیس و معاونین دانشگاه غالب هرات توسط مدرس و عضو هیات علمی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد، این کارگاه با هدف کسب مهارت به کارگیری همه ابعاد شناختی ، فراشناختی ، عاملی ، عاطفی و […]

بالا