نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد > معرفی رشته‌های مرکز و سرفصل مصوب > معرفی دوره کارشناسی روابط عمومی(الکترونیک، رفتاراجتماعی و افکارسنجی)
۵۵۴ بازدید

دوره کارشناسی روابط عمومی(الکترونیک، رفتاراجتماعی و افکارسنجی) در قالب آموزش‌های مهارت و فناوری به برنامه درسی اطلاق می شود که دانشجو می‌تواند با کسب مجموعه‌ای از دانش و مهارت‌های عملی در روابط عمومی و زمینه‌های مرتبط در مشاغل قابل احراز فعالیت نماید.

طول و ساختار دوره و دروس تخصصی

دوره کارشناسی روابط عمومی متشکل از مجموعه‌ای از دروس نظری و مهارت می‌باشد که دانشجو باید طی دوسال تعداد ۶۵ واحد درسی را در قالب نظام ترمی بگذراند.

مهارت‌ها و توانمندی‌های دانش‌آموختگان

برقراری ارتباط موثر در محیط کار، گزارش نویسی و مستند سازی، خلاقیت و نوآوری، تفکر نقادانه،انجام کارگروهی، پردازش اطلاعات، سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی، رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی، بهره گیری از رایانه و ارائه گزارش نتایج کار از جمله توانمندی‌های دانش‌آموختگان این رشته می‌باشد.

سرفصل دروس

عنوان و تعداد واحد رشته

بالا