نسخه آزمایشی
کلیه مطالب در دسته بندی:   اخبار فرهنگی

“تابستان” آخرین فصل “چهارفصل”

امور فرهنگی دانشجویی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد سری مسابقه عکاسی با موبایل با عنوان چهار فصل(دانشگاه از نگاه من) را ویژه دانشجویان مرکز برگزار می کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، چهارمین مرحله از سری مسابقه عکس چهار فصل(دانشگاه از نگاه من) با شروع فصل تابستان آغاز شد. […]

عکس‌های راه یافته به مرحله داوری فصل بهار مسابقه “چهار فصل”

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، امور فرهنگی دانشجویی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد سری مسابقه عکاسی با موبایل با عنوان چهار فصل(دانشگاه از نگاه من) را ویژه دانشجویان مرکز در سه فصل برگزار نمود که در دو فصل پاییز و زمستان به ترتیب “منصوره دره کی” و “سعید محمدپور” […]

غریبی علی

هنوز صدای پر حرارتش در فضای حسینیه و موسسه ارشاد و دانشگاه تهران به گوش می‌رسد. آنگاه که از «فاطمه» سخن می‌گفت و هیچ کلامی را رساتر از «فاطمه، فاطمه است» نمی‌دانست. اما جبرِ پهلویِ پسر و دستگاهِ امنیتی تحت فرمانش، در چهل و چهارمین سال زندگیش، او را چنان گرفتار هجران کرد که به […]

بالا