نسخه آزمایشی
۲۸۲۱ بازدید
تلفن پیش ثبت‌نام: ۳۱۹۹۷۲۴۶_۰۵۱  و ۳۱۹۹۷۲۷۵_۰۵۱
اینستاگرام: ek_jdm_mashhad

 

نحوه ثبت‌نام و جدول هزینه مقطع کاردانی
نحوه ثبت‌نام و جدول هزینه مقطع کارشناسی
بالا