نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد > معرفی رشته‌های مرکز و سرفصل مصوب > معرفی دوره کارشناسی مدیریت امورفرهنگی(برنامه‌ریزی فرهنگی، ارزیابی فرهنگی)
۶۲۶ بازدید

در این دوره دانشجو می‌تواند در حوزه‌های فرهنگی وظایف خود را به نحو شایسته مدیریت نماید. نقد و تحلیل آثار رسانه‌ای، امکان‌سنجی و نیازسنجی، مدیریت سازمان‌های فرهنگی، ارائه طرح‌های فرهنگی، تبلیغ کالاهای فرهنگی از جمله مهارت‌ها و توانمندی‌های دانش‌آموختگان این رشته می‌باشد.

طول و ساختار دوره و دروس تخصصی

این دوره مجموعه‌ای از دورس نظری و مهارتی است که برای دانشجویان مرتبط ۶۶ واحد درسی و برای دانشجویان غیر مرتبط ۷۰ واحد درسی خواهد بود. در این دوره دروسی از جمله برنامه‌ریزی فرهنگی، برنامه ‎ریزی آموزشی، نشانه‌شناسی فرهنگی، آسیب‌شناسی فرهنگی و اجتماعی، حقوق شهروندی، سواد رسانه‌ای،خانواده و فرهنگ، برنامه ریزی اوقات فراغت و گزارش نویسی در طی دو سال ارائه خواهد شد.

آینده شغلی

دانش‌آموختگان این رشته می‌توانند در زمینه‌های کارشناسی امور فرهنگی،مدیرپژوهش‌های فرهنگی،کارشناس ارزیابی فرهنگی، مدیر فرهنگی و کارشناسی توسعه امور فرهنگی فعالیت داشته باشند.

سرفصل دروس

عنوان و تعداد واحدهای کارشناسی برنامه ریزی فرهنگی(قبل از ورودی مهر ۱۴۰۰)

عنوان و تعداد واحدهای کارشناسی برنامه ریزی فرهنگی(از ورودی مهر ۱۴۰۰)

بالا