نسخه آزمایشی
۵۴۷ بازدید

ارتقاء دانش راه‌اندازی، بهره‌برداری و مدیرت اماکن ورزشی، توانمندسازی بهره‌برداران، مدیران، سیاستگذاران و سرمایه‌گذاران اماکن ورزشی، توسعه مهارت‌های تفکر و تصمیم‌گیری، ایجاد بستر و زیرساخت‌های علمی ـ آموزشی و کاربردی لازم جهت رشد مستمر و تعالی در اماکن ورزشی کشور در چهارچوب الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و چشم انداز ۱۴۰۴ از جمله اهداف مورد نظر برای دانش‌آموختگان این رشته است. 

طول و ساختار دوره:

دوره کارشناسی حرفه‌ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه‌ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت‌ها و مهارت‌های مشترک و حرفه‌ای به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و «آموزش در محیط کار» تقسیم می‌شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است.

آینده شغلی

صاحبان مشاغلی از جمله مدیران ارشد و میانی در اماکن ورزشی، کارشناسان اجرائی و اداری اماکن ورزشی و  بهره‌بردار، سرمایه‌گذار و مدیر فنی اماکن ورزشی از  دل دانش‌آموختگان این رشته بیرون می آیند.

سرفصل دروس

بالا