نسخه آزمایشی
۴۹۷ بازدید

دوره ای است که هدف از ایجاد آن تربیت نیروهای مجرب برای نیازهای حقوقی و ثبتی کشور می‌باشد.

طول و ساختار دوره و دروس تخصصی

طول دوره دو سال و مشتمل بر روش‌های تئوری و عملی می‌باشد. برخی از  واحدهای درسی که در این مقطع ارائه می‌شود شامل حقوق مدنی ۵ تا ۸، حقوق جزای اختصاصی ۱ تا ۳، حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی۲، متون فقه۳، اصول فقه ۲، املاک پیشرفته، حقوق ثبت اسناد ۲، آیین دادرسی مدنی ۳ و کیفری ۲ می‌باشد.

آینده شغلی

سردفتری اسناد رسمی، دفتریاری اسناد رسمی، وکالت دعاوی، قضاوت، مشاوره و کارشناس حقوقی دادورز اجرای احکام، کارشناس رسمی دادگستری، متصدی امور دفتری و بایگانی از جمله مشاغل پیش‌روی دانش‌آموختگان این رشته می‌باشد.

سرفصل دروس

بالا