نسخه آزمایشی
۶۲۷ بازدید

دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی د رقالب آموزش های مهارت و فناوری به برنامه درسی اطلاق می شود که دانشجو می تواند با کسب مجموعه ای از دانش و مهارت های عملی در روابط عمومی و زمینه های مرتبط در مشاغل قابل احراز فعالیت نماید.

طول و ساختار دوره و دروس تخصصی

دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی متشکل از مجموعه‌ای از دروس نظری و مهارت شامل اصول و فنون تبلیغات، اصول سخنوری، مراسم و تشریفات، شیوه نگارش در روابط عمومی، خبرنویسی، ارتباط با رسانه‌ها، مخاطب شناسی، چاپ و نشر، کاربرد وسایل سمعی و بصری، ویراستاری و صفحه آرایی و نظرسنجی می‌باشد که در مجموع دانشجویان باید طی دوسال تعداد ۷۰ واحد درسی را در قالب نظام ترمی بگذرانند.

آینده شغلی 

متصدی امور تبلیغات، متصدی اموررسانه‌ای،متصدی امور تشریفات و مراسم، متصدی انتشارات، متصدی امور سمعی و بصری و متصدی ارتباطات مردمی از جمله مشاغلی هستند که فارغ التحصیلان این رشته پیش روی خود خواهند داشت.

سرفصل دروس

عنوان و تعداد واحد رشته

بالا