نسخه آزمایشی
۵۲۷ بازدید

دوره کاردانی حرفه‌ای امور فرهنگی درقالب آموزش‌های مهارتی و فناوری به برنامه درسی اطلاق می شود که دانشجو می تواند با کسب مجموعه‌ای از دانش و مهارت‌های عملی در  امور فرهنگی و زمینه‌های مرتبط در مشاغل قابل احراز فعالیت نماید.

طول و ساختار دوره و دروس تخصصی

دوره کاردانی حرفه‌ای امور فرهنگی متشکل از مجموعه‌ای از دروس نظری و مهارتی شامل فعالیت‌های فرهنگی، سازمانهای مردم نهاد، رسانه های تصویری و فرهنگ، میراث معنوی فرهنگی، ارتباطات انسانی،  حقوق فرهنگی و رسانه ای، وبلاگ نویسی، تبلیغات فرهنگی،  فرهنگ اقوام و نظرسنجی  می‌باشد که در مجموع دانشجویان باید طی دوسال تعداد ۷۲ واحد درسی را در قالب نظام ترمی بگذرانند.

آینده شغلی 

متصدی فعالیت‌های فرهنگی، متصدی کانون‌های فرهنگی، متصدی فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و متصدی امور فرهنگی از جمله مشاغلی است که فارغ التحصیلان این رشته پیش روی خود خواهند داشت.

سرفصل دروس

عنوان و تعداد واحدهای کاردانی امور فرهنگی(قبل از ورودی مهر ۱۴۰۰)

عنوان و تعداد واحدهای کاردانی امور فرهنگی(از ورودی مهر ۱۴۰۰)

بالا