نسخه آزمایشی
۱۵۷۸ بازدید

احمد افروغی

فوق لیسانس فناوری اطلاعات و اقتصادسنجی(شبکه‌های کامپیوتری) از دانشگاه “فناوری اطلاعات و مدیریت” لهستان

۰۵۱-۳۱۹۹۷۲۷۰

بالا