نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد > فرآیندهای کنسولی دانشجویان غیرایرانی(اتباع)
۵۵۸ بازدید

گام های ضروری متقاضیان تحصیل در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد:

  • ثبت نام در سامانه امور دانشجویان غیر ایرانی به نشانی saorg.ir و دریافت تاییدیه از وزارت علوم تحقیقات و فناوری
  • دریافت گواهی اشتغال به تحصیلی سیستمی جهت دریافت ویزای تحصیلی
  • سفر به کیش جهت دریافت ویزای تحصیل
  • دریافت گواهی اشتغال به تحصیل سیستمی جهت اخذ اقامت یکساله
  • دریافت گواهی اشتغال به تحصیل سیستمی جهت دریافت تمدید اقامت
  • دریافت گواهی فراغت از تحصیل سیستمی جهت صدور مجوز خروج قطعی و اعطای مدرک
بالا