نسخه آزمایشی
۱۱۵ بازدید

آشنایی با برنامه نویسی شی‌گرا در زبان جاوا

 •  آشنایی اولیه با اجزای اصلی زبان برنامه نویسی
 • ساخت پروژه ماشین حساب
 • متدهای String و String formats
 • اپراتورها و متدها و بازنویسی پروژه ماشین حساب با متدها
 • ساختار داده های لیستی
 • کلاس و آبجکت
 • ساختار کلاس – سازنده -setter & getter (Encapsulation)
 • وراثت
 • interface
 • Inner class و Enum
 • Exceptions

برنامه نویسی اندروید

 •  آشنایی با برنامه نویسی اندروید
 • نصب و راه اندازی اندروید استودیو
 • آشنایی با بخش‌های IDE
 • نصب امولیتور و پروژه Hello world
 • آشنایی با ساختار فایل های XML
 • View
 • تعریف پروژه
 • اتصال Layout به Activity و دسترسی به View
 • طراحی صفحه پروفایل
 • اکشن دادن به view(تمرین ماشین حساب)
 • جابجایی بین Activity و پاس دادن دیتا
 • Fragment
 • Custom View
 • Dialog
 • آشنایی با ساختار Json و کار با Api
 • کار با حافظه
 • کار با دیتابیس
 • معماری ها

برنامه نویسی فلاتر

 • آشنایی با برنامه نویسی فلاتر
 • تعریف پروژه های پایانی
 • متغیرها
 • متدها
 • کلاس
 • Extension
 • Named Constructor
 • List, Map
 • پیاده سازی رابط کاربری (پروژه صفحه پروفایل)
 • Assets
 • لیست ها
 • آشنایی با getX
 • Bottom navigation
 • اضافه کردن کتابخانه
 • Navigation
 • کار با api
 • آشنایی با postman
 • دیتابیس
 • حافظه
 • شرح معماری bloc
بالا