نسخه آزمایشی
۱۶۸۷ بازدید

معرفی مرکز:

مرکز نوآوری و شتابدهی مرکز علمی و کاربردی جهاددانشگاهی مشهد با هدف حمایت از ایده­های کسب و کار دانشجویان خلاق و نوآور و ایده‌پردازان راه‌­اندازی شده است. این مرکز با ایجاد بسترهای حمایتی مناسب، زمینه پرورش ایده‌های نوآورانه و کاربردی در زمینه گردشگری و فناوری اطلاعات را به عنوان نخستین گام چرخه حمایت از کسب و کارهای­ نوپا و دانش محور تا مرحله تبدیل شدن به محصولات فناورانه قابل عرضه به بازار را فراهم می آورد.چ

اهداف مرکز:

 • ترویـج و توسـعه فرهنـگ نـوآوری و کارآفرینـی
 • نقـش آفرینـی در تحقـق کارآفرینـی مبتنـی برنـوآوری
 • شناسـایی و توانمندسـازی دانشـجویان و اسـاتید خلاق، نـوآور و کارآفریـن و فراهـم نمودن زمینـه تجاری‌­سـازی دسـتاوردهای علمی و خلاقانه افراد
 • ارتقـای نقـش نـوآوران و کارآفرینـان درتوسـعه و اعتلای کشـور از طریق خلق دانـش، فناوری و کسـب و کار دانش بنیان
 • تسـریع در تبدیـل ایده‌های نوآورانه بـه محصول و تجاری سـازی آن­ها

وظایف مرکز:

 • ارائه خدمات پشتیبانی و مشاوره­‌های تخصصی مورد نیاز نوآوران در راستای تبدیل ایده­‌های نوآور به محصول و تجاری سازی آن­ها
 • نظارت بر روند رشد نوآوران و ایده‌­پردازان و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارایی مرکز
 • نظارت بر فعالیت‌­های واحدهای فناور در راستای تحقق ایده محوری آنها
 • ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی به واحدهای فناور
 • تقویت ارتباط فناوران با بخش صنعت خصوصی و دولتی جهت عرضه فناوری یا محصولات آن­ها در حد امکان
 • معرفی واحدهای فناور واجد الشرایط به پارک‌­های علم و فناوری و مراکز رشد

خدمات مرکز:

 1. پشتیبانی عمومی

ارائه فضای کاری شامل میزکار، صندلی و خدمات اداری و تلفن یه صورت کاملا رایگان

 1. خدمات آموزشی
 • برگزاری کارگاه‌­های آموزشی تخصصی
 • ارائه‌ مشاوره‌های تخصصی
 • معرفی به منتورهای حوزه کسب و کار و حوزه‌­های تخصصی
 1. خدمات اطلاع‌­رسانی و تبلیغات
 • ارائه شبکه اینترنت (رایگان)
 • خدمات تبلیغات و اطلاع­‌رسانی از طریق بسترهای مجازی وابسته به مرکز آموزش علمی و کاربردی جهاددانشگاهی مشهد

لازم به ذکر است کلیه خدمات ذکر شده به صورت کاملا رایگان در اختیار ایده‌­پردازان و واحدهای فناور قرار می گیرد.

 

بالا