نسخه آزمایشی
۵۶۶ بازدید

رشته شبکه‌های کامپیوتری که برای مقطع کاردانی در دانشگاه علمی و کاربردی تدوین گردیده است، این هدف را دنبال می‌کند که دانش آموختگان این رشته، پس از اتمام دوره بتوانند انواع شبکه‌ها را در سازمان‌ها به پا کرده و اطلاعات را درون سازمان‌ها به جریان بیاندازند. پشتیبانی و نگهداری این سیستم‌ها و بروزرسانی آنها نیز هدف دوم تدوین این رشته می‌باشد.

طول و ساختار دوره

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه‌ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت‌ها و مهارت‌های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و «آموزش در محیط کار» تقسیم می‌شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می‌باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است.

آینده شغلی

تکنسین نصب و راه‌اندازی شبکه‌های شخصی(خانگی)، تکنسین نصب و راه‌اندازی شبکه‌های محلی(درون سازمانی) و پشتیبان شبکه از جمله مشاغل پیش روی دانش‌آموختگان این رشته می‌باشد.

سرفصل دروس

بالا