فهرست اصلی

مطالب

رویداد شتاب ایده پردازان گردشگری

******

این رویداد از تاریخ 10 الی 12 آبان ماه سال 1396 با حضور 82 نفر ثبت نام کننده برگزار گردید. از میان شرکت کنندگان، تعداد 33 ایده به صورت ارائه آسانسوری مطرح شده و تعداد 10 ایده به عنوان ایده های برتر و به صورت رای گیری توسط خود شرکت کنندگان انتخاب شدند. هر نفر صاحب ایده منتخب به تیم سازی پرداخته و اعضای تیم خود را انتخاب نمودند. در روز پنج شنبه تیم ها در کارگاه های الگوی کسب و کار، تولید کمینه محصول پذیرفتنی و اعتبارسنجی شرکت کرده و ایده های خود را با راهنمایی های مربیان تکمیل نمودند. در روز جمعه تیم ها در کارگاه نحوه ارائه ایده به داوران و صاحبان سرمایه شرکت و خود را برای ارائه نهایی آماده کردند. در نهایت پس از یک مرحله ارائه آزمایشی در برابر دیدگان مربیان، تیم ها آخرین نقایص ایده خود را برطرف کردند.

آئین اختتام این رویداد در روز جمعه 12 آبان ماه 1396 برگزار گردید و ایده های همیار گشت، آویژن و مگامن به ترتیب از نگاه داوران اول تا سوم شدند. در این مراسم، حضور مقامات استانی از جمله جناب آقای مهندس حیدری (رئیس شورای اسلامی شهر مشهد)، جناب آقای دکتر شمسیان (رئیس سازمان جهاددانشگاهی مرکز مشهد)، جناب آقای دکتر سلجوقی (رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان)، مهندس روشنک (رئیس کانون کارآفرینان استان)، دکتر حمیدرضا آذرباد (دبیر کمیته کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان)، دکتر جابر نوبخت ( عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان) و جناب آقای مهندس بابایی (رئیس اداره توسعه کارآفرینی اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان) در اختتامیه این رویداد باعث پرشورتر شدن این مراسم شد.