فهرست اصلی

مطالب

در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد

دومین جلسه کارگروه ارتقای جایگاه فرهنگی اجتماعی آموزشهای علمی کاربردی خراسان رضوی برگزار شد

 

دومین جلسه کارگروه ارتقای جایگاه فرهنگی اجتماعی آموزش های علمی کاربردی خراسان رضوی، هفتم اردیبهشت ماه در  سالن شورای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد برگزار شد.

به گزارش دبیرخانه کارگروه ارتقای جایگاه فرهنگی اجتماعی آموزشهای علمی کاربردی استان خراسان رضوی،  در این جلسه که با حضور دکتر مرتضی تشکری رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی برگزار شد، نمایندگان 11 مرکز علمی کاربردی استان حضور داشتند که ضمن تایید آیین نامه داخلی دبیرخانه کارگروه، طرح های فرهنگی اجتماعی پیشنهادی از طرف اعضای کارگروه مورد بررسی قرار گرفت.  

لازم به ذکر است در نخستین جلسه کارگروه ارتقای جایگاه فرهنگی اجتماعی آموزشهای علمی کاربردی استان خراسان رضوی، مسوولیت دبیرخانه کارگروه از سوی واحد استان به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد واگذار شد.