فهرست اصلی

مطالب

کارگاه تشریفات و اصول روابط اجتماعی

******

مجموعه کارگاه های چرخه دانش به منظور ترغیب و تشویق دانشجویان به سمت کسب مهارتهای مختلف راه اندازی شده است . در این کارگاه ها ، دانشجویان علاقمند و فعال در فضای دانشگاه ، خود نقش مدرس را ایفا میکنند تا ضمن کسب مهارت لازم جهت ارائه و انتقال صحیح مطالب ، این نیروهای ارزشمند به بازار کار معرفی شوند . از جمله اهداف دیگر این کارگاه ها تقویت هوش اجتماعی است. چرا که با قرار گرقتن در فضایی متفاوت با کلاس درس ، نقش خود را در اشتراک گذاری دانش و حق انتشار آن به درستی ایفا می کنند .

در اولین کارگاه به معظل رفتارهای اجتماعی پرداخته و چالش های موجود در ایران و تفاوت جایگاه بین المللی آن در این کارگاه ممیزی شد . آنچه به حوزه تشریفات ، رفتارشناسی ، زبان بدن ، روابط اجتماعی و برخی تکنیک های مراودات دیپلماتیک و تجاری مربوط میشد به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفت .