فهرست اصلی

مطالب

کسب حکم قهرمانی برای جهاددانشگاهی مشهد در المپیاد ورزشی دانشجویان علمی کاربردی کشور

*******

 "محمدرضا صحراگرد" دانشجوی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد در چهارمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در رشته دوومیدانی ماده پرتاب دیسک حایز مقام سوم شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، این دوره از مسابقات به میزبانی استان همدان برگزار شد.

"محمدرضا صحراگرد" دانشجوی رشته کارشناسی برنامه ریزی فرهنگی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد است.