فهرست اصلی

مطالب

گردش علمی دانشجویان علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد از پارک  پروفسور بازیما؛

یک مدرس دانشگاه: فعالان حوزه گردشگری به دنبال ایده های جدید همسو با فرهنگ مخاطب باشند

 **********

اولین بازدید و گردش علمی سال جدید انجمن علمی گروه فرهنگ و هنر موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد با حضور  دانشجویان علاقمند رشته های مختلف به ویژه رشته گردشگری از مجموعه پارک علمی تفریحی پروفسور بازیما برگزار شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، در این بازدید دکتر هادی شاهی، قائم مقام خانه تعاونگران استان خراسان رضوی  و مریم رمضانیان، مدیر گروه فرهنگ و هنر موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد حضور داشتند که با  دانشجویان در خصوص پتانسیل های موجود در شهر مشهد به ویژه صنعت گردشگری، به بحث و گفتگو پرداختند.

دکتر شاهی، مشهد را شهری دانست که پتانسیل های متفاوتی در جذب توریست دارد و افزود: با تغییر در فرهنگ و تکنولوژی گردشگران، فعالان حوزه گردشگری باید به دنبال ایده های جدید و جذاب بوده و همسو با سطح فرهنگ مخاطب حرکت کنند .

گفتنی است: این بازدید از سوی انجمن علمی گروه فرهنگ وهنر موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد با هدف کسب تجربه  و مهارت تولید ثروت و درآمد انجام شد.

در پایان این بازدید علمی تفریحی، دانشجویان به صورت دسته جمعی به بازی های علمی از قبیل ستاره شناسی ، زلزله نگاری ، تست هوانوردی و ... پرداختند.