فهرست اصلی

مطالب

 مراحل انتخاب و انجام پروژه فارغ التحصیلی

  1-   انتخاب استاد پروژه براساس لیست اعلام شده توسط گروه کامپیوتر و فناوری

 2-   مراجعه به استاد مربوطه و دریافت فرم پروژه

 3-   تکمیل فرم مربوطه با راهنمایی استاد پروژه

 4-   تحویل فرم تکمیل شده به گروه کامپیوتر و فناوری

  •  فرمهای تکمیل شده حتما باید به گروه تحویل شود در غیر اینصورت ثبت نام پروژه مورد تایید نمی­باشد.  
  • هرگروه حداقل ­دو و حداکثر چهار نفر می تواند باشد .
  • دانشجویان می توانند حداکثر تا تاریخ 10/12/94 برای دریافت فرم پروژه به استاد مراجعه و تا تاریخ 20/12/94 فرم را به گروه تحویل نمایند. پس از این تاریخ از نمره پروژه دانشجو کسر خواهد شد.
     

(ثبت نام قطعی فقط منوط به تحويل فرم به گروه می­باشد)

  

 5- دانشجویان حداکثر تا تاریخ 30/05/95 فرصت دارند پروژه را انجام داده و تحویل استاد راهنمای خود دهند.

 6- برگزاری جلسه دفاع برای دانشجویان مقطع کارشناسی الزامی است. در ارزیابی نهایی 4 نمره به جلسه دفاع اختصاص دارد.

 7- بعد از تحویل پروژه دانشجویان موظفند یک نسخه مکتوب(فقط دانشجویان مقطع کارشناسی) از پایان نامه به ­همراه نسخه الکترونیکی آن را به گروه تحویل نمایند. (انجام فارغ التحصیلی دانشجو منوط به تحویل نمره و نسخه کتبی پایان نامه می­باشد.)

 

                                                                                         گروه کامپیوتر و فناوری