فهرست اصلی

مطالب

کتابخانه مرکز

                                          مریم مطالعی

                              سمت: مسئول کتابخانه

 کتابخانه مرکز مساحتی بیش از 400 مترمربع دارد که 100متر آن مخزن کتابخانه و  300 مترمربع سالن مطالعه را شامل می‌شود. این کتابخانه بیش از 4000 عنوان کتاب تخصصی و 100 جلد مرجع بوده و از سیستم رده بندی  کتابخانه کنگره جهت طبقه‌بندی کتابها استفاده شده است. و نرم افزار کتابخانه ای تحت وب کاوش امکان جستجو و رزرو امانت کتاب را به صورت آن لاین برای دانشجویان فراهم آورده است. همچنین دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی الکترونیک از جمله پایگاه اطلاعاتی الکترونیک برای کلیه دانشجویان فراهم گردیده است.