فهرست اصلی

مطالب

بسیج دانشجویی

حضرت آیت الله خامنه‌ای:

                                به نظر من جهاددانشگاهی فقط یک نهاد نیست، بلکه یک فرهنگ است. هرچه

                               بتوانیم این فرهنگ را در جامعه گسترش دهیم و آنرا پایدار و استوار کنیم، کشور

را به سمت سربلندی، عزت و استقلال حقیقی پیش برده‌ایم.

پایگاه بسیج دانشجویی مرکز، در سال 1386 با همراهی اعضای فعال خود شروع به فعالیت نمود که فرمانده پایگاه به ترتیب افراد ذیل بودند.

 حسین حیدری

امیر شیرانی

محمد کیوان

محمدامین احسن مقدم

حسین مقدسیان