فهرست اصلی

پذیرش دانشجو رشته های جدید مورد نیاز بازار کار فناوری اطلاعات در جهاددانشگاهی مشهد

در نشست هم اندیشی مدرسان گروه کامپیوتر مطرح شد

نخستین هم اندیشی مدرسان گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد، در این نشست، مدرسان بر افزوده شدن رشته های جدید مورد نیاز بازار کار به رشته های این گروه تاکید کردند. در ادامه مهندس احمد افروغی رییس مرکز بر استفاده از تجربیات مدرسان در پیشبرد اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مرکز تاکید کرد. وی برقراری جلسات هم اندیشی با مدرسان را به صورت تخصصی در گروه های آموزشی مرکز مفید خواند و گفت: بی تردید شاهد بهره وری بیشتر با برگزاری نشست های تخصصی خواهیم بود. افروغی خواستار مشارکت بیشتر مدرسان و استفاده از بسترهای مناسب پژوهشی و کارآفرینی مرکز شد. در این نشست، مدرسان نیز به اصلاح آیین نامه تشویقی و حمایتی مقالات، به روز شدن تجهیزات کارگاهها، آماده سازی دانشجویان جهت واحد پایان نامه، برگزاری کارگاه مهارتهای جستجو در اینترنت و ... تاکید کردند.