فهرست اصلی

کارگاه تخصصی میکروتیک

 

در این کارگاه به معرفی شرکت میکروتیک و تاریخچه آن و همچنین سخت‌افزارها و نرم‌افزار این شرکت و قابلیت‌های روترهای میکروتیک پرداخته شد و حساب کاربری، جلسات کاربران میکروتیک، دوره‌ها و گواهینامه‌ها مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. و در نهایت چند نمونه از پیکربندی‌های روترهای میکروتیک به طور عملی انجام شده و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

اهداف سمینار

1-    آشنایی دانشجویان با فرصت‌های شغلی مبتنی بر تخصص و گواهینامه‌های میکروتیک

2-    آشنایی دانشجویان با دوره‌ها و گواهینامه‌های میکروتیک

3-    آشنایی با نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای میکروتیک

شروع سمینار

این کارگاه با حضور تعدادی از اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر و میهمانان در ساعت  11:00 صبح روز چهارشنبه 29/01/97 به صورت رسمی در سالن شورای موسسه علمی کاربردی- جهاد دانشگاهی مشهد آغاز گردید.