فهرست اصلی

چهارمیننشست (سمینار) تخصصی مکالمه به زبان انگیسی

عنوان سمینار:Stress

 

با توجه به اهمیت نقش مکالمه در روند یادگیری زبان انگلیسی و با نظر سنجی از  صاحب نظران عنوان استرس جهت برگزاری چهارمین سمینار تخصصی انتخاب گردید و این سمینار با حضور علاقمندان برگزار گردید.

اهداف آموزشی نشست(سمینار):

  • تقویت سطح مکالمه دانشجویان طبق نیاز سنجی انجام شده از اساتید محترم گروه زیان
  • آشنایی بیشتر دانشجویان با دایره واژگان مرتبط با موضوع مشخص شده
  • آشنایی بیشتر دانشجویان با اصطلاحات مرتبط با موضوع مشخص شده
  • مکالمه تحت نظارت یکی از اساتید محترم دانشگاه جهت برطرف نمودن ایرادهای موجود