فهرست اصلی

سومین نشست(سمینار) تخصصی مکالمه به زبان انگیسی

عنوان سمینار:BOOK

 

با توجه به اهمیت نقش مکالمه در روند یادگیری زبان انگلیسی انجمن علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد اقفدام به برگزاری سومین نشست تخصصی خود با هنوان کتاب نمود

اهداف آموزشی نشست(سمینار):

  • تقویت سطح مکالمه دانشجویان طبق نیاز سنجی انجام شده از اساتید محترم گروه زیان
  • آشنایی بیشتر دانشجویان با دایره واژگان مرتبط با موضوع مشخص شده
  • آشنایی بیشتر دانشجویان با اصطلاحات مرتبط با موضوع مشخص شده
  • مکالمه تحت نظارت یکی از اساتید محترم دانشگاه جهت برطرف نمودن ایرادهای موجود

در ادامه لازم به ذکر است بنا به نظرسنجی های صورت گرفته در انتهای هر جلسه، اعضای شرکت کننده نسبت به کیفیت نشست نظر مثبتی را ارایه داده و مشتاق به برگزاری جلسات بیشتر بودند. ضمن آنکه مقرر شد این جلسات در روز های مختلف هفته به هدف ایجاد شرایطی برای استفاده تمامی دانشجویان از این فرصت برگزار گردد.