فهرست اصلی

کارگاه آموزشی ویژه مشاوران مدارس مقطع دبیرستان منطقه تبادکان آموزش وپرورش شهرستان مشهد

 

با عنوان :

ارتقاء فنون مشاوره تحصیلی و بهداشت روان دانش آموزی

 

در راستای سیاستهای کلی و برنامه استراتژیک مرکز مبنی بر (G3) :

پذیرش بیشترین تعداد دانشجو در میان مراکز علمی کاربردی استان و جهادانشگاهی، به همین منظوربا پیشنهاد جناب آقای اخلاقی و تایید ریاست محترم مرکز جناب آقای افروغی و وجود تعامل مفید با  کارشناس مسئول مشاوره وراهنمایی منطقه تبادکان  سرکار خانم کاویان کارگاه آموزشی مورد درخواست پس از اخذ موافقت ریاست محترم سازمان مورد قبول قرار گرفته و مطابق چارت پیوست در تاریخ 22/9/96 بین ساعات 9 الی 12 با صرف نهار برگزار گردید.

با حضور تعداد نزدیک به 70 نفر از مشاوران مدارس منطقه تبادکان آموزش پرورش شهرستان مشهد به همراه ریاست منطقه و معاونین و کارشناس مشاوره.

محتوای آموزشی واجرایی کارگاه :

محتوا در دو بخش علمی و ترویجی برگزار گردید

در پایان توصیف دقیق تری از رشته های دانشگاه جامع و به ویژه رشته های مرکز ارائه گردید و دیگر خصوصیات دانشگاه جامع علمی کاربردی از جمله :

تاریخ های ثبت نام ونحوه ثبت نام، مدت تحصیل و روش های آن، اعتبار علمی و رسمی مدارک ، امتیازات مرکز علمی کاربردی در بین مراکز دیگر، امکان وجود مشاوره تحصیلی انتخاب رشته در تمامی طول سال چه به صورت حضوری و چه به صورت تلفنی.

پس از اتمام کارگاه آموزشی ریاست منطقه تبادکان به همراه سه نفر از معاونان و کارشناسان به همراهی جناب آقای زیبایی از فضاهای علمی ،آموزشی وفرهنگی مرکز بازدید به عمل آوردند. به ویژه متناسب با نیاز معاونت فرهنگی منطقه تبادکان در خصوص آموزشهای فرهنگی از سالن فردوسی و نگارخانه نیز بازدید به عمل آمد.