فهرست اصلی

سمینار آموزشی کسب درآمد از بورس اوراق بهادار ایران

 

عموماً  همه ما به دنبال آن هستیم تا پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنیم که سود بیشتری را نصیبمان کند. در عین حال از قانونی بودن محلی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنیم مطمئن باشیم. از دیگر نکاتی که مورد نظر قرار می‌دهیم، شفافیت اطلاعات درخصوص سرمایه‌گذاری مورد نظر، سرعت و سهولت نقدشوندگی سرمایه است.

 بنابراین به طور خلاصه می‌توانیم بگوییم که در انتخاب روش سرمایه‌گذاری، موارد زیر برای ما مهم است:

- کسب سود بیشتر نسبت به سایر روش‌های سرمایه‌گذاری

- حصول اطمینان از قانونی بودن روش سرمایه‌گذاری

- اطلاع از بازار مورد نظر در هر زمان (وجود شفافیت در بازار)

- قابلیت نقدشوندگی سریع و راحت

 بورس علاوه بر پوشش اهداف منجربه بهره‌مندی کل جامعه از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نیز می‌شود که از آن جمله می‌توان به ایجاد اشتغال اشاره کرد.

 فواید بورس برای سرمایه‌گذاران:

الف) ایجاد درآمد

ب) قابلیت نقدشوندگی

ج) اطمینان از محل سرمایه‌گذاری و شفافیت بازار

د) هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت سرمایه‌گذاری‌های متمرکز وهدف‌مند

ه) استفاده از پس‌اندازهای کوچک و خرد افراد به هر میزان در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ

و) ایجاد بازار دائم و مستمر که امکان سرمایه‌گذاری بلند مدت و کوتاه مدت را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد.

ز) وجود اوراق بهادار با ریسک و بازدهی مختلف برای سرمایه‌گذاران با هر سطح ریسک پذیری