فهرست اصلی

همایش آموزشی با محوریت اصول و فنون مذاکره تجاری

**********

دکتر هادی شاهی در همایش آموزشی اصول و فنون مذاکره تجاری :

مهمترین و رایج ترین وسیله برقراری ارتباط بین انسانها ، مذاکره است .

اولین همایش آموزشی با محوریت اصول و فنون مذاکره تجاری با حضور دکتر هادی شاهی ، قائم مقام خانه تعاونگران استان خراسان رضوی به همت انجمن علمی گروه فرهنگ و هنر مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد با حضور دانشجویان مشتاق برگزار شد .

در این همایش که در 13 آذر ماه 1396 برگزار گردید ، مباحثی با محوریت مذاکره ، رفتار شناسی مذاکره کنندگان ، ارتباط شناسی در مذاکره ، بررسی برخی از تکنیک های کاربردی در مذاکرات و مفهوم مذاکره تجاری ، مطرح  گردید که با مشارکت دانشجویان به فضای گفتگوی بسیار کاربردی بدل شد.

این برنامه با همکاری انجمن علمی گروه فرهنگ و هنر و جمعی از دانشجویان کارشناسی روابط عمومی الکترونیک  مرکز با هدف ارتقاء سطح کیفی ارتباط موثر و بهبود شیوه های اقناع مخاطب برگزار گردید.

در پایان این برنامه دانشجویان کارشناسی روابط عمومی با تقدیم هدایایی ، از زحمات دکتر هادی شاهی تقدیر و تجلیل نمودند.