فهرست اصلی

در بین مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کشور

جهاددانشگاهی مشهد بر سکوی نخست بیشترین آمار پذیرش دانشجو قرار گرفت

****** 

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، موفق به کسب بیشترین آمار پذیرش دانشجو طی سال 95 در بین مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کشور شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، این موسسه  در سال گذشته در 31 کد رشته محل در مقاطع کاردانی و کارشناسی 1443 نفر پذیرش داشته است.

براساس این گزارش، مرکز "تهران 3 " با 831 نفر و "اهواز" با 820 نفر در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.