فهرست اصلی

در نخستین نمایشگاه دستاوردهای ربع قرن فعالیت دانشگاه علمی کاربردی کشور

موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد غرفه برتر نمایشگاه  شد

***

 در نخستین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای ربع قرن فعالیت دانشگاه جامع علمی کاربردی که در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، ستاد برگزاری نمایشگاه، غرفه موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز مشهد راجزء ده غرفه برتر نمایشگاه شناخت و به دلیل کسب این افتخار لوح تقدیر و تندیس نمایشگاه توسط معاون وزیر علوم به این موسسه اعطا شد.

به گزارش پایگاه خبری موسسه آموزش عا لی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، دستاوردهای جهاد دانشگاهی مشهد شامل دستگاههای ساخته شده توسط دانشجویان، ثبت اختراع های اساتید و دانشجویان، شرکت دانش بنیان کارن بود که موسس آن دانشجوی ارشد علمی کاربردی جهاددانشگاهی است، همچنین پروژه های انجام شده در زمینه فومهای فلزی گروه پژوهشی مواد با همکاری دانشجویان متالورژی مرکز، محصولات تولیدی و اختراعات انجام شده پژوهشکده صنایع غذایی با همکاری دانشجویان فناوری زیستی مواد غذایی به همراه معرفی توانمندی های مرکز در قالب استندها و بنرهای مناسب، ارائه شد.

در این نمایشگاه واحد استانی خراسان رضوی نیز جزء ده واحد استانی برتر شناخته شد که غرفه واحد استان خراسان رضوی شامل 6 مرکز جهاد دانشگاهی مشهد، جهاد دانشگاهی کاشمر، خانه کارگر، بهزیستی، بازرگانی، عالیس و فرهنگ و هنر یک بود.

براساس این گزارش، 27 واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور متشکل از 184 مرکز علمی کاربردی، در نمایشگاه بین المللی تهران حضور پیدا کردند.