فهرست اصلی

 

شرکت موسسه در نخستین نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای دانشگاه جامع علمی کاربردی


**********

نخستین نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ساعت 10 صبح سه شنبه 10 مرداد افتتاح می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، نخستین نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای دانشگاه جامع علمی کاربردی ، 10 تا 13 مردادماه با ارائه هزار و 200 دستاورد از مراکز مختلف این دانشگاه در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می شود.

در این نمایشگاه 1200 دستاورد ارائه می شود که 86.5 درصد این دستاوردها مربوط به گروه صنعت، 9 درصد مربوط به گروه فرهنگ و هنر، 3 درصد مربوط به گروه کشاورزی و 1.5 درصد مربوط به گروه خدمات است.

در این نمایشگاه دستاوردهای 220 مرکز این دانشگاه از 29 استان کشور ارائه خواهد شد و تعدادی از دستاوردهای برتر رونمایی می‌شود.

همچنین در حاشیه این نمایشگاه، معرفی دوره های علمی کاربردی، بازارچه کارآفرینی و بستر ارتباط میان مراکز و صنایع مختلف برگزار خواهد شد.