فهرست اصلی

 هم اندیشی مدرسان شاغل درآموزش و پرورش با مدیران علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد

رییس موسسه:

استفاده از پتانسیل مدرسان در اولویت مرکز خواهد بود

 *****

 جلسه هم اندیشی مدیران مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد با مدرسان آن مرکز که شاغل در آموزش و پرورش می باشند، در سالن شورای مجتمع شریعتی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، دکتر مسعود گلستانی پور رییس این مرکز در این جلسه، ضمن تشریح وضعیت فعلی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ابعاد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، به معرفی افتخارات مرکز و توصیف وضعیت فعلی آن در دانشگاه جامع علمی کاربردی پرداخت.

 وی استفاده از پتانسیل بالای مدرسان شاغل به تدریس را از برنامه های مرکز برشمرد و بر اهمیت آن تاکید کرد.

 در ادامه، مدرسان حاضر در جلسه به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود در خصوص چگونگی حفظ و ارتقای کیفیت آموزشی در دانشگاه جامع علمی کاربردی به ویژه در مرکز جهاد دانشگاهی پرداختند.

 ضرورت نیازسنجی از بخش صنعت در فرآیند آموزش، تکمیل نمودن آموزشهای دانشگاهی با آموزش دانشجویان در دوره های تخصصی کوتاه مدت، توجه و رصد وضعیت فارغ التحصیلان مرکز و برقرار ارتباط با آنان، توجه به کیفیت برگزاری درس کارورزی به عنوان واحدی که باعث آمادگی ورود دانشجو با بازار کار و اشتغال می گردد، از عمده ترین پیشنهادات مطرح شده توسط مدرسان بود.

 همچنین تلاش در جهت افزایش دانشجویان ورودی مرکز، برندسازی با استفاده از ارتقای زیرساختها در بخش صنعت و افزایش کیفیت آموزش، توجه به آموزشهای کوتاه مدتی که به طور مستقیم منجر به اشتغال دانش آموخته گردد، برقراری ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با دبیرستها و هنرستانها، برقراری ارتباط نزدیک با فعالان مرتبط با رشته های جاری مرکز، توجه به آموزش در سطوح بین المللی، برگزاری بیشتر جشنواره ها و همایشهای مرتبط با رشته های مرکز، تکریم و ارج نهادن بیشتر به دانشجویان جهت افزایش انگیزه آنان به تحصیل، تاسیس تعاونیهای چندمنظوره دانشگاهی از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این جلسه بود.

 لازم به ذکر است استادان دکترزینب علیزاده جورکویه، عزیزالله رحیمی، راحله غراب، سمانه حبیبی، محمدرضا صدری محمدی، حسن خدادادی، علی رضا کریم زاده، مصطفی قناد، علی بهرامی زاده، مهدی مکانی، سیدمجتبی موسوی زاده و محسن محرری در جلسه هم اندیشی مدیران موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد با مدرسان شاغل در آموزش و پرورش حضور داشتند.