فهرست اصلی

در راستای تکریم و احترام به مقام شامخ معلمی و از سویی معرفی توانمندیهای علمی، آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، این مرکز بر آن شد از تاریخ 12 اردیبهشت سال جاری طبق یک برنامه منظم و با هماهنگی قبلی در مدارس منتخب ذیل که بیشترین ورودی دانشجوی مرکز را در سنوات قبل داشته اند حضور یافته وبه نوعی سرآغاز ارتباط مدرسه و دانشگاه در روز معلم باشد.

مدارس منتخب نیز با اعلان اشتیاق و علاقمندی خود به ارتباط فی مابین با نهاد بزرگ علمی و فرهنگی جهاددانشگاهی مشهد، خواهان دیدار و بهره مندی هر چه بیشتر از امکانات مرکز گردیدند. به همین منظور در آینده نزدیک هماهنگی و برگزاری جلسات اختصاصی و یا عمومی با مربیان، اولیا و دانش آموزان در دستور کار مرکز قرار گرفته است.