فهرست اصلی

 

بازدید از تعدادی دبیرستان و هنرستان مناطق مختلف آموزش و پرورش 

*****

بازدید از تعدادی از دبیرستان و هنرستان های مناطق مختلف آموزش و پرورش  با تقدیم گل و شیرینی به اولیاء و معلمین مدرسه هم به جهت گرامیداشت روز معلم و هم به جهت یادآوری هم سو بودن اهداف آموزشی و پرورشی مدرسه و دانشگاه.

در فعالیت یاد شده معاونت محترم آموزشی موسسه به اتفاق مسئول امور دانشجویی  از مدارس ذیل بازدید نمودند. در این گفتگو ها فرایند همکاریهای آموزشی و خدماتی  و تعامل دانشگاه و مدارس  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با استقبال خوب مدارس روبرو گردید.