فهرست اصلی

انتخاب دو نفر از مدرسین مرکز با عنوان مدرس نمونه

*****

انتخاب دو مدرس نمونه و معرفی آنها جهت تقدیر و تشویق به دانشگاه جامع علمی کاربردی که در تاریخ 18 اردیبهشت با برپایی مراسم باشکوه  پذیرایی و شام در هتل پارس این مهم از سوی دانشگاه یادشده برگزار گردید.

در روز یادشده دو مدرس نمونه جناب آقای شکوری و زیبایی  به اتفاق ریاست موسسه در ساعت 18 در مراسمی که از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سالن اجتماعات هتل پارس برزگرار گردید شرکت نمودند.

در این مراسم آقای دکتر سلجوقی و جمعی از مسئولان استانی از تمامی مدرسان نمونه علمی کاربردی استان با تقدیم لوح تقدیر نمودند. مراسم با صرف شام به پایان رسید.(عکس به پیوست می باشد)