فهرست اصلی

بزرگداشت با شکوه روز معلم در تاریخ 18 اردیبهشت

*****

بزرگداشت با شکوه روز معلم در تاریخ 18 اردیبهشت برای نزدیک به 600 نفر از مدرسین دانشگاه علمی کاربردی ،هنرآموزان فرهنگسرا، زبان آموزان ومهارت آموزان واحد آموزش  وخانواده های آنها در مرکزرفاهی دانشگاه فردوسی به صرف شام.

هرساله به رسم حفظ شان تمامی مدرسان جهاددانشگاهی در تمام حوزه ها مراسم بزرگ پذیرایی و شام به ویژه به اتفاق خانواده های گرامی مدرسان برگزار می گردد.

امسال این مراسم در مرکز مجلل رفاهی دانشگاه فردوسی با میزبانی ریاست سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی معاونین و مدیران ادارات و ریاست موسسه علمی کاربردی جناب آقای دکتر گلستانی پور انجام پذیرفت.