فهرست اصلی

 

 

"احمد افروغی"، معاون جدید موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد شد.

******

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد ، مهندس احمد افروغی مدیر آموزش موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد با حفظ سمت از سوی سید علی اکبر شمسیان رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی به عنوان معاون جدید موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد منصوب شد.