فهرست اصلی

برگزاری رویداد ایده تاب موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد

***********

رویداد ایده تاب موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد در روز چهارشنبه 24 آذر 95 با حضور 165 دانشجوی صاحب ایده، معاون محترم پارک علمی، فناوری استان خراسان رضوی، جمعی از اساتید کارآفرینی و مسئولین موسسه از ساعت 8 صبح آغاز گردید. در این رویداد که دو روز و جمعا به میزان 24 ساعت به طول انجامید دانشجویان در یک دوره مسابقه ایده پروری و گزینش ایده شرکت نمودند و در نهایت سه ایده برتر توسط کمیته داوران انتخاب شدند. برگزاری کارگاههای آموزشی بوم کسب و کار، کار تیمی و نحوه تدوین طرح کسب و کار، ارائه یک دقیقه ای ایده ها توسط کلیه شرکت کنندگان، انتخاب 20 ایده برتر توسط شرکت کنندگان، تیم سازی توسط صاحبان ایده های برگزیده و تدوین طرح کسب و کار مربوطه با راهنمایی اساتید زبده کارآفرینی و ارائه 5 دقیقه ای 20 ایده برگزیده از عمده فعالیتهای این رویداد کارآفرینانه محسوب می گردد.