فهرست اصلی

طی حکمی از سوی دکتر سید علی اکبر شمسیان، رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد منصوب شد.

******

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد، طی حکمی از سوی دکتر سید علی اکبر شمسیان، رییس این سازمان، دکتر مسعود گلستانی‌پور، به عنوان رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد منصوب شد.

در این حکم آمده است که: نظر به مراتب تعهد، تخصص و شایستگی‌های جنابعالی، به موجب این حکم برای مدت دو سال به عنوان رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد منصوب می شوید.

شناسایی نیازهای حوزه صنعت و خدمات استان به منظور راه‌اندازی رشته‌های کاربردی جدید، ارتقای فعالیت‌های آموزشی به ویژه در حوزه تحصیلات تکمیلی، فراهم کردن بسترهای مناسب به منظور انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی کاربردی، تلاش مستمر در جهت انتقال میراث افتخار آمیز فرهنگ اسلامی و ایرانی به دانشجویان، افزایش بهره‌وری با ارتقاء توانمندی‌های انسانی و فناورانه، از جمله امور مهمی است که انتظار می‌رود با استفاده از خردجمعی در پیگیری و تحقق آن، موفق و موید باشید.