فهرست اصلی

شروع زمان ثبت درخواست انتقال براي نیمسال اول تحصیلی 97-96 در سامانه آموزشی دانشگاه(سجاد)

*********

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی میرساند زمان نقل و انتقالات، از تاریخ 1/3/96 لغایت 15/3/96 در سامانه آموزشی دانشگاه میسر میباشد.

لازم به توضیح است در مهلت مذکور تنها امکان ثبت درخواست انتقال بدون تغییر رشته براي دانشجویان ترم دوم و بالاتر مهیا گردیده است و دانشجویان میتوانند نسبت به ثبت درخواست انتقال در نیمسال اول سال 97-96 بر اساس آیین نامه نقل و انتقالات دانشگاه اقدام نمایند.