فهرست اصلی

قابل توجه دانشجویانی که با استاد صابری درس کارآفرینی داشته اند

به اطلاع می رساند دانشجویانی که در طرح ایده تاب شرکت نمودند می توانند نمرات درس کارآفرینی خود را در کانال مرکز ببینند.

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مرکز جهت واریز شهریه 85درصد

شماره حساب جهت واریز شهریه 85%

5076902874

بانک ملت به نام مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی

قابل واریز در تمامی شعب

شروع فرایند انتقال در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

شروع فرایند انتقال در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

*****

با توجه به شروع فرایند انتقال در نیمسال اول سال تحصیلی 96- 95 براساس آیین نامه نقل و انتقال دانشگاه؛ دانشجویان متقاضی می توانند درخواست خود را از طریق سامانه نقل و انتقال به آدرس Ent.uast.ac.ir حداکثر تا تاریخ 15/3/95 به همراه مدارک مورد نیاز ثبت و ارسال نمایند. ضمناً دانشجویان عزیز می توانند جهت مطالعه آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و آگاهی از شرایط و مدارک جهت درخواست انتقال به آدرس زیر مراجعه نمایند.

 http://dse.uast.ac.ir/index.isp?fkeyid=&site=50&pageid=1422