فهرست اصلی

 

سوابق آموزشی و پژوهشی (رزومه)

 

نام خانوادگي:          افروغی                           نام:     احمد

 مرتبه علمي:  مـربي   

حوزه فعاليت:  موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز  مشهد

 

 

 

جدول شماره 1- سوابق تحصيلي دانشگاهي به ترتيب تاريخ اخذ مدرك

 

رديف

مدرك تحصيلي

ليسانس

 

    رشته تحصیلی

نام دانشگاه

محل دانشگاه

مدت تحصيل

تاريخ اخذ مدرك تحصيلي

عنوان ارزشيابي شده مدرك تحصيلي

شهر

كشور

از

  تا

1

لیسانس

علوم کتابداری و اطلاع رسانی

فردوسی

مشهد

ایران

1375

2007

31/4/79

کارشناسی

2

فوق لیسانس

فناوری اطلاعات و اقتصادسنجی

(شبکه های کامپیوتری)

فناوری اطلاعات و مدیریت

ژاشوف

لهستان

2004

2007

06/08/2007

کارشناسی ارشد

 

جدول شماره 2- سوابق آموزشی (تدریس)

 

ردیف

نام درس

سال شروع

سال خاتمه

مقطع

1

طراحی و پیاده سازی کتابخانه الکترونیک

1386

ادامه دارد

کاردانی

2

تجارت الکترونیک

1388

ادامه دارد

کاردانی و کارشناسی

3

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

1391

ادامه دارد

کاردانی

4

خدمات الکترونیک

1391

ادامه دارد

کاردانی

5

کاربرد IT در امور فرهنگی و روابط عمومی

1392

1393

کاردانی

6

پیاده سازی مدلهای تجارت الکترونیکی

1393

ادامه دارد

کارشناسی

7

دولت الکترونیک

1392

ادامه دارد

کارشناسی

 

  جدول شماره 3- راهنمایی پروژه های اتمام یافته دوره کارشناسی

 

ردیف

عنوان پروژه

تاریخ دفاع

نام دانشجویان

1

بررسی مقایسه ای سطح خدمات الکترونیک ارائه شده در صنعت گردشگری ایران و کشورهای توسعه یافته به صورت مطالعه موردی

25/1/93

سمانه بابوریان

سمیه اعلمی

2

بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر زنجیره ارزش صنعت گردشگری ایران

15/5/93

سمانه حسام

فاطمه شیشه چی

3

بررسی میزان پذیرش بانکداری الکترونیک در بین مشتریان بانک سامان( مطالعه شعب شهر مشهد)

13/12/92

مریم خاکشور

یاسمن برات پور

4

بررسی میزان پذیرش تجارت الکترونیک در بین دانشجویان شهر مشهد

17/3/93

سعیده نامدار فیض آبادی

فاطمه بیناباجی

محمد حسین فوطه بافان

5

بررسی مقایسه ای سطح خدمات الکترونیک ارائه شده در بانکهای تجارت و سامان

22/7/93

الهه نکوئی

بهجت جوانشیر

6

شناسایی موضوعی فروشگاههای بنگاه با مشتری در ایران و طبقه بندی آنها از نظر مدلهای کسب و کار مورد استفاده

16/9/92

احسان پورابراهیم

غلامرضا فتحی مقدم

 

جدول شماره 4- طرحهای پژوهشی خاتمه یافته

 

ردیف

نام طرح

تاریخ اتمام

محل فعالیت

سمت

1

مستندسازی فعالیتها و عملکرد بانک مسکن

1393

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری

همکار پژوهشی

2

سرشماری تعاونیهای سراسر کشور

1384

پژوهشکده علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی

همکار پژوهشی

3

آمارگیری مراکز فرهگی کل کشور

1382

پژوهشکده علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی

همکار پژوهشی

 

جدول شماره 5- تالیف یا تصنیف کتاب

 

رديف

عنوان كتاب

 

نوع فعاليت

ناشر

تاريخ انتشار

سمت

تاليف

تصنيف

1

راهنمای پژوهش در قران و علوم روز: قران ، مدیریت و علوم سیاسی

 

ü

بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه

1384

همکار پژوهشی

2

راهنمای پژوهش در قران و علوم روز: قران و علوم طبیعی

 

ü

بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه

1384

همکار پژوهشی

3

راهنمای پژوهش در قران و علوم روز: قران و طب

 

ü

بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه

1386

همکار پژوهشی

4

راهنمای پژوهش در قران و علوم روز: قرآن ، روانشناسی و علوم تربیتی

 

ü

بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه

1384

همکار پژوهشی

5

راهنمای پژوهش در قران و علوم روز: قران ، ادب و هنر

 

ü

بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه

1385

همکار پژوهشی

6

راهنمای پژوهش در قران و علوم روز: قران و اقتصاد

 

ü

بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه

1385

همکار پژوهشی

7

راهنمای پژوهش در قران و علوم روز: قران و حقوق

 

ü

بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه

1385

همکار پژوهشی

 

 

 

جدول شماره 6- سوابق علمی و اجرائی

 

رديف

نوع فعاليت

محل

تاريخ انجام فعاليت

از تاريخ

تا تاريخ

1

مدرس نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

-

-

1

مسئول قسمت اسناد و مدارک علمی

جهاد دانشگاهی مشهد

1/10/81

1386

2

مدیر امور آموزشی و پژوهشی

موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز مشهد

1/11/87

ادامه دارد

3

دبیر شورای آموزشی

موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز مشهد

1/11/87

ادامه دارد

4

عضویت در کمیته بررسی صلاحیت عمومی مدرسین

موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز مشهد

27/11/90

27/11/92

5

دبیر شورای پژوهشی

موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز مشهد

2/2/91

2/2/93

6

CCNA1, 2, 3, 4

دانشگاه فناوری اطلاعات و مدیریت ژاشوف

August 29, 2004

August 29, 2006

7

کارگاه آموزشی تبیین دیدگاهها، شرح وظایف و آشنایی با نظام ارزیابی و نظارت دانشگاه

دانشگاه جامع علمی کاربردی

3/4/89

3/4/89

8

دوره آموزشی کوتاه مدت مالیات بر ارزش افزوده

دانشگاه علوم اقتصادی دانشگاه تهران

5/3/91

5/3/91

9

دوره آموزشی تربیت مدرس مهارتهای عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

27/5/92

29/5/92

10

کارگاه آموزشی نحوه ثبت حقوقی، بازاریابی، تجارسی سازی و تایید علمی اختراعات

دانشگاه جامع علمی کاربردی

18/12/89

18/12/89