فهرست اصلی

 رشته‌های گروه:

-  مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی

- کارشناسی حرفه‌ای مشاوره ژنتیک

- فناوری زیستی مواد غذایی

چارت درسی

 

فايل ها:
سرفصل دروس مهندسی فناوری زیستی غذایی
تاريخ 1393-05-25 اندازه فايل 317.29 KB دانلود 965

سرفصل دروس کارشناسی حرفه ای مشاوره ژنتیک
تاريخ 1393-05-25 اندازه فايل 9.74 MB دانلود 1670

سرفصل دروس کارشناسی حرفه‌ای فناوری زیستی
تاريخ 1393-05-25 اندازه فايل 1.47 MB دانلود 549

فرم ثبت‌نام پروژه فارغ‌التحصیلی
تاريخ 1393-06-08 اندازه فايل 39.88 KB دانلود 424

دستورالعمل تدوین پایان‌نامه کارشناسی
تاريخ 1393-05-26 اندازه فايل 229.3 KB دانلود 535