فهرست اصلی

مالی - اداری

 

 

علي ابراهيمي

سمت: مدير گروه مالي، اداري و بازرگاني

مدرک تحصیلی: فوق ليسانس حسابداري

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید  

 

 

 

 

 

رشته ها-سر فصل مطالب و چارت تحصیلی

کارشناسی ناپیوسته حرفهای حسابداری مالی- با فرض انتخاب کارورزی در ترم جاری

کارشناسی ناپیوسته حرفهای حسابداری مالی- با فرض انتخاب کارورزی در ترم تابستان

 

 

 

 رشته‌های گروه:

 کارشناسی حسابداری

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری مالی

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری دولتی

کارشنای حرفه‌ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی

کاردانی مدیریت بازرگانی

کاردانی اقتصاد کار

کاردانی پبوسته مربی کودک

کاردانی پیوسته امور اداری

کاردانی حسابداری مالیـ(پودمانی)

کاردانی حسابداری حسابرسی(پودمانی)

کاردانی حسابداری صنعتی(پودمانی)

کاردانی حرفه‌ای حسابداری صنعتی(ترمی)

کاردانی حرفه‌ای حسابدرای حسابرسی(ترمی)