فهرست اصلی

کتاب تفسیر موضوعی نهج البلاغه تالیف آقای جواد معین، مدرس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد به چاپ رسید.

در این کتاب سعی شده است، تاحد امکان از سرفصل های مورد تایید نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها پیروی شود.