فهرست اصلی

اطلاعات دفتر کارآفرینی

 

اساتید کارآفرینی:

 • استاد ‌صادقی شهرستانک
 • استاد  صابری
 • استاد جواد سخدری
 • استاد عباس‌آبادی
 • استاد حاتمی

 

سوابق علمي، تحقيقاتي و كاري (رزومه) جناب آقای دکتر سخدری

v     مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگی: جواد سخدی - متولد 1347 - نیشابور

 

v      آدرس پستي:

 • مشهد، میدان آزادی ، پردیس دانشگاه فردوسي،مركز كارآفريني جهاد دانشگاهي مشهد ص.پ1376-75 
 • تلفاکس:  8810144(0511)   همراه:  09153116714

v      آدرس پست الكترونيكي:

 

v      شغل فعلي:

 • عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي مشهداز سال 1380
 • مدیر توسعه نوآوری وتجاری سازی دانش جهاددانشگاهی خراسان رضوی
 • مدیر مرکز آموزشهای تخصصی وفوق تخصصی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

ترجیحات تخصصی وعلمی:

 • سیاستگذاری وتوسعه کارآفرینی
 • مدیریت دانش ونوآوری (تجاری سازی دانش )
 • شناسایی ، امکان سنجی وبهره برداری ازفرصت های جدید سرمایه گذاری

 

 v      درجه تحصيلي:

 • دكتري عمومي (DVM)دانشگاه فردوسی مشهد- 1377
 •  کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران - 1390

 

v      مهمترین دوره های  وکارگاههای آموزشی :

 • دانش آموخته  اولین دوره تخصصی تربیت مربی کارآفريني در ایران (جهاددانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس-1382)
 • دوره آموزشی توسعه آموزشهای فنی وحرفه ای در ایران(بانک جهانی – 1383)
 • ارتقاء مدیران ایرانی در کلاس جهانی– سازمان همیاری اشتغال دانش اموختگان(تهران-1388)
 • روشهای تدریس پیشرفته در کارآفرینی - سازمان همیاری اشتغال دانش اموختگان (تهران-1387)
 • نحوه تجاری سازی ،ثبت حقوقی ،بازاریابی،تجاری سازی وتایید علمی اختراعات دانشگاه علمی کاربردی(1389)

 

1-     تجربيات علمي و حرفهاي:

v      تجربیات حرفه ای :

 • مدیر اجرایی معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی مشهد(3سال)
 • مسئول فنی مرکز تحقیقات کشاورزی- دامپروری جهاددانشگاهی مشهد (4سال)
 • مدیر فنی مجتمع صنعتی طیوران (شرکت شاهد 3سال)
 • عضو شورای راهبردی پزوهشکده صنایع غذایی جهاد دانشگاهی مشهد(3سال)
 • مشاوره و همکاری درزمینه كارآفريني به سازمانهاي مختلف دولتي و غير دولتي (استانداري خراسان رضوی، اداره کل فنی وحرفه ای استان،ادراه کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی ،دانشگاه علمی کاربردی ،دانشگاه آزاد ،دانشگاه پیام نوروعلوم پزشکی، مجامع امور صنفي، مركز كارآفريني دانشگاه فردوسي،کمیته امداد ،پارك علم و فنآوري، آموزش و پرورش،  انجمن مديران صنايع، شركت شهركهاي صنعتي،‌ خانه صنعت معدن ,آستان قدس رضوي، نظام مهندسي كشاورزي، نظام دامپزشكي‌ و ...)

      عضو هیات امنا ودبیر کانون کارآفرینان بر تراستان خراسان رضوی

 

2- فعاليت آموزشي:

 

رديف

عنوان فعاليت آموزشي

مقطع تحصيلي

تعداد واحد

محل فعاليت آموزشي

1

استاد مدعو درس کارآفرینی

کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری

120

دانشگاهها و مراکز استان خراسان رضوی از سال  82 با بیش از 40 کلاس درس بصورت سه واحدی تاکنون تدریس شده است.

2

مدرس ارشد دوره تربیت مربی کارآفرینی

مربیان کارآفرینی

دوره تربیت مربی گام به گام وسیب

(SIYB)

10 استان کشور

 

v      تدوین واجرا دوره آموزشی:

تدوین اولین دوره رسمی مهارتهای پیشرفته تفکر و خلاقیت نظام یافته (TRIZ) در ایران به سفارش معاونت آموزشی جهاددانشگاهی کشور

مدرس دوره تربیت مربی کارآفرینی در سطح کشور( استان های خراسان ، سمنان ، کرمانشاه ، بوشهر ، تبریز مازندران ، ایلام و تهران از سال 1385)

تدوین وتدریس اولین دوره مدیریت پیشرفته دانش ونوآوری جهت رشد وتوسعه سازمانهای موجود به سفارش معاونت مهارتهای پیشرفته سازمان فنی و حرفه ای کشور

تدوین و اجراء6 دوره تربيت مربي كارآفريني در استان خراسان رضوي

تدوین و اجراء 10 کارگاه ملی تخصصی در حوزه کارآفرینی

تدوین و اجراء دوره آموزشی کارآفرین ویژه مربیان کارآفرینی آموزش و پرورش خراسان رضوی 1382

تدوین محتوی آموزشی شناسایی فرصتهای کسب وکارببه سفارش  وزارت تعاون ودانشکده کارافرینی دانشگاه تهران

تدوین محتوی وسرفصل های آموزش کارآفرینی به سفارش مجامع اور صنفی مشهد

 

رديف

عنوان

تاريخ شروع و پايان

مسئول/ همكار

كارفرما

محل اجرا

1

بر گزاری چهاردوره تربیت مربی کارآفرینی بر اساس الگوی گام به گام

3/86تا10/91

مسئول ومدرس

موسسه کارتامین اجتماعی

استان خراسان رضوی

2

بر گزاری چهاردوره تربیت مربی کارآفرینی بر اساس (STYB)

4/90تا10/90

مسئول ومدرس

موسسه کارتامین اجتماعی

استان خراسان رضوی

3

برگزاری دوره های مهارتهای کسب وکار وکارآفرینی برای 3700 نفر

85تا90

مسئول ومدرس

موسسه کارتامین اجتماعی

استان خراسان رضوی

4

اولین همایش علمی توانمند سازی  وکارآفرینی در استان خراسان رضوی

4/2/1384

دبیر علمی

اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی

استان خراسان رضوی

5

دبیر اجرایی اولین همایش ملی طرح کسب وکار

 

17 و18/1387

دبیراجرایی

جهاددانشگاهی

مشهد

6

کارگاه ملی کارآفرینی درگیاهان دارویی

1382

مسئول

جهاددانشگاهی

مشهد

7

کارگاه ملی کارآفرینی درگیاهان دارویی

1383

مسئول

جهاددانشگاهی

مشهد

8

کارگاه ملی کارآفرینی در ورزش

1384

مدرس

دانشگاه فردوسی

مشهد

6

کارگاه ملی کارآفرینی در مهندسی پزشکی

1387

مدرس

دانشگاه آزاد

مشهد

7

کارگاه بین المللی تدوین برنامه تجارت در پرورش قارچ خوراکی

1385

مدرس

دانشگاه فردوسی

مشهد

8

کارگاه  ملی شناسایی وخلق فرصتهای کارآفرینی در بستر  شهری

1392

دبیر علمی ومدرس

جهاددانشگاهی

مشهد

9

کارگاه ملی امکان سنجی اقتصادی واجرایی پروژه های سرمایه گذاری کوچک ومتوسط

1387

مسئول

جهاددانشگاهی

مشهد

10

کارگاه ملی روش های جذب سرمایه گذار خارجی پروژه های  سر مایه گذاری کوچک ومتوسط

1387

مسئول

جهاددانشگاهی

مشهد

11

کارگاه ملی شناسایی وارزیابی فرصت های جدید کسب وکار

1387

مسئول

جهاددانشگاهی

مشهد

12

کارگاه ملی کارافرینی سازمانی ومدیریت رشد و نوآوری در کسب وکار

1387

مسئول

جهاددانشگاهی

مشهد

13

کارگاه  ملی شناسایی وخلق فرصتهای کارآفرینی در بستر  شهری

1392

مدرس

دانشگاه تربت حیدریه

تربت حیدریه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3- سمینار و سخنرانی:

   برگزاری بیش از300سخنرانی علمی-ترویجی در زمینه کارآفرینی در سطح کشور

4-    طرح های  پژوهشی:

رديف

عنوان

تاريخ شروع و پايان

مسئول/ همكار

كارفرما

محل اجرا

1

تدوین سند اشتغال وسرمایه گذاری استان خراسان رضوی در افق برنامه پنجم:

 • o       بررسی تحولات جمعیتی وبازار کاراستان در افق برنامه پنجم
 • o       بررسی رشد اقتصادی وتحولات ساختاراقتصاد استان

 

 • o       محیط کسب وکاروفضای سرمایه گذاری استان
 • o       بررسی طرحهای در دست اجرا وطرحهای جدید سرمایه گذاری (48000طرح)
 • o       شناسایی فرصتهای جدید سرمایه گذاری سند توسعه اشتغال وسرمایه گذاری استان خراسان رضوی در دوره برنامه پنجم
 • o       سنجش وتدوین دفترچه راهنمای سرمایه گذاری برای کارآفرینان بخش خصوصی به تفکیک شهرستانهای خراسان رضوی (28 شهرستان)
 • o       تدوین اسناد دستگاهی توسعه اشتغال وسرمایه گذاری در دوره برنامه پنجم(دستگاه21)

1/ 90

تا 12/91

مسئول

استانداری خراسان رضوی

استان خراسان رضوی

2

نقش قوانین ومقررات بخش تعاون درتسهیل کارآفرینی 

6/89تا 6/90

مسئول

اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی

استان خراسان رضوی

3

نقش عوامل فردی در شناسایی فرصتهای کارآفرینی در حوزه سلامت همگانی

8/89 تا 12/90

مسئول

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

تهران

4

بررسی میزان و عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

12/90تا5/91

مسئول

اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی

استان خراسان رضوی

5

شناسایی و بهره برداری فرصتهای از کارآفرینی با تاکید بر  از تعاونی های کسب وکارهای خانگی

12/90تا5/91

مسئول

اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی

استان خراسان رضوی

6

بررسی وتجزیه وتحلیل حوادث کارگاههای ساختمانی شهرستان مشهد  90 -89

 

12/90تا5/91

مسئول

اداره کل تعاون ،کار ورفاه

استان خراسان رضوی

7

بررسی نقش تبدیل نظام وقت مزدی به نظام کارمزدی با رویکرد افزایش بهره وری در صنایع تولیدی خراسان رضوی

 

12/90تا

5/91

مسئول

اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی

استان خراسان رضوی

8

بررسی میزان و عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

12/90تا

5/91

مسئول

اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی

استان خراسان رضوی

9

بررسی علل عدم موفقیت استمرارفعالیتهای تعاونی های مصرف شهرستان مشهد

10/91تا 12/91

مسئول

اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی

شهرستان مشهد

10

بررسی علل عدم موفقیت تعاونی های تولیدی در بازار های اقتصادی داخلی وخارجی

10/91تا 12/91

مسئول

اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی

شهرستان

مشهد

11

سند توسعه ی کشاورزی استان خراسان رضوی

دردست اجرا

همکار اصلی

اداره کل جهاد

کشاورزی

استان خراسان رضوی

12

 نیازسنجی آموزشی  درخصوص آموزشهای مهارتی با رویکرد آمایش سرزمین (فاز1)

1/92 تا

4/92

مسئول

اداره کل فنی وحرفه ای

استان خراسان رضوی

13

بررسی آثارسرمایه گذاری در صنعت گردشگری برمتغیرهای اقتصادی :مطالعه موردی استان خراسان رضوی

5/92تا 8/92

همکار

پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی

استان خراسان رضوی

14

راهکارهای ارتقاء کمی وکیفی خدمات مراکز مشاوره ،اطلاع رسانی وخدمات کارآفرینی

2/ 92 تا

8/92

مسئول

اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی

استان خراسان رضوی

15

بررسی علل کاهش ساعات مفیدکار

(بهره وری نیروی کار)در واحدهای تولیدی صنعتی مشهد ازدیدگاه اعضای مراجع حل اختلاف قانون کار مستقردراداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی

2/ 92 تا

8/92

مسئول

اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی

استان خراسان رضوی

16

بررسی راهکارهای جلب مشارکت اعضاء در مدیریت تعاونی ها تولیدی شهرستان مشهد وارائه الگوی مناسب

2/ 92تا

8/92

مسئول

اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی

استان خراسان رضوی

17

بررسی عامل موثربر بروز اختلاف میان کارگر وکارفرما در کارگاههای مشمول قانون کار

2/ 92 تا

8/92

مسئول

اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی

شهرستان سبزوار

18

بررسی و شناسایی مشاغل بومی در شهرستان مشهد و ارائه راهکارهای احیاء مشاغل مذکور بر اساس شرایط موجود

در دست اجرا

مسئول

اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی

شهرستان مشهد

19

ظرفیتها ومحدویتهای توسعه تعاونی در مناطق روستایی

12/91تا

3/92

مشاور

اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی خراسان رضوی

مشهد،کلات،چناران فریمان

20

شناسایی مشاغل بومی استان خراسان رضوی ونفش آن در توسعه تعاونی ها

11/92

مجری

اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی خراسان رضوی

استان خراسان رضوی

21

بررسی رضایتمندی مراجعین از کارکنان دانشگاه تربت حیدریه

8/92

مشاور

دانشگاه تربت حیدریه

تربت حیدریه

22

تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت ،معدن وتجارت استان خراسان رضوی

 

ناظر

سازمان ،صنعت ،معدن وتجارت

استان خراسان رضوی

 

5- فعاليت علمي انتشاراتي (كتاب، مقاله علمي)

 

رديف

عنوان اثر

نوع اثر

كتاب / مقاله

نام ناشر / عنوان نشريه

سال انتشار

مسئول/ همكار

1

شناسایی وارزیابی فرصتهای کارآفرینی دربخش تعاون

کتاب

وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی

1390

مسئول

2

شناسایی عوامل فردی موثر بر شناسایی فرصتهای کارآفرینی

مقاله

نشریه پژوهشکد ه گردشگری جهاددانشگاهی  مشهد

1392

مسئول

3

موانع فرهنگی کارآفرینی در استان سیستان وبلوچستان

مقاله

نشریه علمی -پژوهشی تحول  دانشگاه فردوسی مشهد

1389

داور

4

بررسی عوامل محیطی موثربرتوسعه کارآفرینی از منظر کارافرینان کشور

مقاله

نشریه علمی -پژوهشی تحول  دانشگاه فردوسی مشهد

1390

داور

5

شناسایی عوامل زمینه ساز صنعت در بهره برداری فرصتهای کسب وکاردرگردشگری مشهد

مقاله

نشریه پژوهشکد ه گردشگری جهاددانشگاهی  مشهد

1392

 

همکار

6

محیط کسب وکاروشکست کارآفرینان

مقاله

نشریه اتاق بازرگانی خراسان رضوی

1392

مسئول