فهرست اصلی

 

ردیف

شرح وظایف دفتر ارتباط   با جامعه

1

همکاری علمی و آموزشی با مراکز دانشگاهی یا علمی از کشورهای فارسی زبان

2

نیازسنجی و برگزاری دوره ها و کارگاه‌های آموزشی و سمینارها و کنفرانس‌های مورد نیاز جامعه

3

نظارت بر اجرای دروس کارورزی و کاربینی

4

انعقاد تفاهم نامه‌ها و قراردادهای همکاری علمی و پژوهشی و طرح های کارفرمایی با جامعه

5

انعقاد قراردادهای ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

6

ارتباط با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی برای انجام پروژه‌های مشترک و نظایر آنها در قالب تشکیل کنسرسیوم‌های تحقیقاتی

7

همکاری در انتشار نشریه مرتبط با ماموریت مرکز در حوزه ارتباط با جامعه

8

جذب حامی مالی و معنوی برای فعالیت های علمی و پژوهشی مرکز

9

فراهم نمودن زمینه عرضه دست آوردها و تولیدات صنایع و دستگاه های اجرایی در قالب   برگزاری نمایشگاه

10

هماهنگی و برگزاری بازدیدهای علمی و صنعتی از مراکز مرتبط

11

پیگیری جذب دانشجو در رشته های تخصصی مرکز از بخش های علمی و صنعتی در ارتباط

12

نیازسنجی و تعریف پروژه های دانشجویی مورد نیاز جامعه

13

اطلاع رسانی مستمر فعالیت ها در قالب سایت، شبکه های اجتماعی، بورد و... و تهیه گزارشات عملکردی مقطعی و سالانه