فهرست اصلی

رئیس موسسه

 

 

نام و نام خانوادگی: احمد افروغی

تحصیلات: کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات و اقتصادسنجی (شبکه های کامپیوتری)

 آدرس پست الکترونیک (ایمیل): این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

نشانی محل کار: ‌ مشهد، سه راه ادبیات جهاد دانشگاهی،مجتمع دکتر علی شریعتی

تلفن: 31447 

 


 

1- سوابق تحصيلي:

 

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

نام دانشگاه

محل دانشگاه

مدت تحصيل

تاريخ اخذ مدرك تحصيلي

عنوان ارزشيابي شده مدرك تحصيلي

شهر

كشور

از

1379

1

لیسانس

علوم کتابداری و اطلاع رسانی

فردوسی

مشهد

ایران

1375

2007

31/4/79

کارشناسی

2

فوق لیسانس

فناوری اطلاعات و اقتصادسنجی (شبکه های کامپیوتری)

فناوری اطلاعات و مدیریت

ژاشوف

لهستان

2004

2007

06/08/2007

کارشناسی ارشد

  2- سوابق آموزشی:

 

ردیف

نام درس

سال شروع

سال خاتمه

مقطع

1

طراحی و پیاده سازی کتابخانه الکترونیک

1386

ادامه دارد

کاردانی

2

تجارت الکترونیک

1388

ادامه دارد

کاردانی و کارشناسی

3

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

1391

ادامه دارد

کاردانی

4

خدمات الکترونیک

1391

ادامه دارد

کاردانی

5

کاربرد IT در امور فرهنگی و روابط عمومی

1392

1393

کاردانی

6

پیاده سازی مدلهای تجارت الکترونیکی

1393

ادامه دارد

کارشناسی

7

دولت الکترونیک

1392

ادامه دارد

کارشناسی

8

شیوه های وب نویسی

1394

ادامه دارد

کارشناسی

9

فناوری های کاربردی روابط عمومی الکترونیک

1394

ادامه دارد

کارشناسی

10

جمع آوری الکترونیکی اطلاعات

1394

ادامه دارد

کارشناسی

11

مدیریت وب سازمانی

1394

ادامه دارد

کارشناسی

 

 

 3- سوابق علمی و اجرایی:

 

رديف

نوع فعاليت

محل

تاريخ انجام فعاليت

از تاريخ

تا تاريخ

1

مدرس نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

-

-

2

مسئول قسمت اسناد و مدارک علمی

جهاد دانشگاهی مشهد

1/10/81

1386

3

مدیر امور آموزشی و پژوهشی

موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز مشهد

1/11/87

ادامه دارد

4

معاون مرکز

موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز مشهد

96/1/23

ادامه دارد

5

دبیر شورای آموزشی

موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز مشهد

1/11/87

ادامه دارد

6

عضویت در کمیته بررسی صلاحیت عمومی مدرسین

موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز مشهد

27/11/90

27/11/92

7

دبیر شورای پژوهشی

موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز مشهد

2/2/91

2/2/93

8

CCNA1, 2, 3, 4

دانشگاه فناوری اطلاعات و مدیریت ژاشوف

August 29, 2004

August 29, 2006

9

کارگاه آموزشی تبیین دیدگاهها، شرح وظایف و آشنایی با نظام ارزیابی و نظارت دانشگاه

دانشگاه جامع علمی کاربردی

3/4/89

3/4/89

10

دوره آموزشی کوتاه مدت مالیات بر ارزش افزوده

دانشگاه علوم اقتصادی دانشگاه تهران

5/3/91

5/3/91

11

دوره آموزشی تربیت مدرس مهارتهای عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

27/5/92

29/5/92

12

کارگاه آموزشی نحوه ثبت حقوقی، بازاریابی، تجارسی سازی و تایید علمی اختراعات

دانشگاه جامع علمی کاربردی

18/12/89

18/12/89

13

عضویت در شورای پژوهشی موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز مشهد

12/8/95

ادامه دارد

14

نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی

موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز مشهد

14/9/95

17/9/95

15

نمایشگاه کارآفرینی و دستاوردهای مراکز علمی کاربردی استان خراسان رضوی

موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز مشهد

14/12/95

20/12/95

16

کارگاه آموزشی آشنایی با روش های غیرمخرب و کاربرد آن در صنایع نیروگاهی و پالایشگاهی

موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز مشهد

21/9/95

21/9/95

 4- طرح های پژوهشی خاتمه یافته:

ردیف

نام طرح

تاریخ اتمام

محل فعالیت

سمت

1

مستندسازی فعالیتها و عملکرد بانک مسکن

1393

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری

همکار پژوهشی

2

سرشماری تعاونیهای سراسر کشور

1384

پژوهشکده علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی

همکار پژوهشی

3

آمارگیری مراکز فرهگی کل کشور

1382

پژوهشکده علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی

همکار پژوهشی

5- تالیف یا تصنیف کتاب:

رديف

عنوان كتاب

 

نوع فعاليت

ناشر

تاريخ انتشار

سمت

تاليف

تصنيف

 

1

راهنمای پژوهش در قران و علوم روز: قران ، مدیریت و علوم سیاسی

 

بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه

1384

همکار پژوهشی

2

راهنمای پژوهش در قران و علوم روز: قران و علوم طبیعی

 

بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه

1384

همکار پژوهشی

3

راهنمای پژوهش در قران و علوم روز: قران و طب

 

بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه

1386

همکار پژوهشی

4

راهنمای پژوهش در قران و علوم روز: قرآن ، روانشناسی و علوم تربیتی

 

بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه

1384

همکار پژوهشی

5

راهنمای پژوهش در قران و علوم روز: قران ، ادب و هنر

 

بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه

1385

همکار پژوهشی

6

راهنمای پژوهش در قران و علوم روز: قران و اقتصاد

 

بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه

1385

همکار پژوهشی

7

راهنمای پژوهش در قران و علوم روز: قران و حقوق

 

بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه

1385

همکار پژوهشی