فهرست اصلی

فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه

در حوزه دانشجویی و فرهنگی فعالیتهای فوق برنامه شامل کانون عکاسی، کانون تاتر و برگزاری جشن فارغ‌التحصیلی که هرساله با شرکت بیش از 400 نفر دانشجو برگزار می‌گردد. همچنین برای رفاه دانشجویان عزیز، با خوابگاههای دانشجویی که از سوی دانشگاه جامع مجوز فعالیت دارند قرارداد همکاری بسته شده است.

ازدیگر فعالیتهای این حوزه اردوهای جهادی، تفریحی و علمی - فرهنگی همچنین خدمات رفاهی شامل اعطای وام دانشجویی، تخفیفات شهریه دانشجویی ، عقد قرارداد با مراکز و سازمانها(استخر، سینما، شهربازی، اماکن تفریحی و...) جهت استفاده دانشجویان از امکانات رفاهی مراکز فوق با تخفیفات ویژه می‌باشد.